دروس راهنمایی

تاریخ

بدو بخر

بخرین تا گرونش نکردم دیگه
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:45  توسط علیرضا   | 

گرون شد

دوستان زیادی گفتن که ئاری ارزون می فروشی و از این جور حرفا واسه همین قیمت شد:20هزار تومان

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:38  توسط علیرضا   | 

مي فروشم

صاحب این وبلاگ از کسانی که می خواهند وبلاگی درسی راه بیندازند دعوت می کند تا با خرید این وبلاگ پر بازدید با قیمتی نازل راه خود را نزدیک تر کنند

قیمت پیشنهادی :150000ریال

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 17:33  توسط علیرضا   | 

مطالب دورهی متوسطه

دوره متوسطه (نظري)( كانال رشد)

پايه تحصيلي

دروس

اول

عربي

شيمي 

دين و زندگي 1

زبان انگليسي

جغرافياي استان تهران

ادبيات فارسي  - گام به گام

علوم زيستي و بهداشت

فيزيک و آزمايشگاه 1

رياضي

سوالات علوم زيستي و بهداشت

معارف اسلامي-محمد سعيدي مهر، امير ديواني

 

دوم

زبان فارسي - گام به گام

ادبيات فارسي

تاريخ ادبيات ايران و جهان

عربي

فيزيک

دين و زندگي 2

شيمي

تست شيمي

سوالات تستي زيست شناسي و آزمايشگاه

زيست شناسي و آزمايشگاه 1

جامعه شناسي 1 (علوم انساني )

جغرافيا - بجز ادبيات و علوم انساني

سوالات دين و زندگي - گاج

 

 

سوم

عربي (علوم انساني )

شيمي

تست شيمي

زبان انگليسي

زمين شناسي

منطق (علوم انساني)

سوالات بينش

سوالات آرايه هاي ادبي

آرايه هاي ادبي(علوم انساني)

فيزيک ( تجربي) -  گام به گام

سوالات دين و زندگي  - گاج

فلسفه (علوم انساني )

نکات ادبيات فارسي سوم(علوم انساني )

جغرافيا - بجز ادبيات و علوم انساني

سوالات تستي زيست شناسي و آزمايشگاه

روانشناسي (علوم انساني)

 جامعه شناسي 2 (علوم انساني)

زبان فارسي (علوم انساني )

مجموعه سوالات زير در قالب Pdf ارايه گرديده و براي مشاهده نياز به
نرم افزار Acrobat Reader مي باشد
 

امتحانات نهايي  رشته رياضي فيزيک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد86
1 - حسابان
2 - عربي 3
3 - شيمي 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسي 3
7 - ادبيات فارسي 3
8 - زبان انگليسي 3
9 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي  رشته علوم تجربي-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد 86
1 - عربي 3
2 - شيمي 3
3 - رياضي 3
4 - زمين شناسي
5 - زبان فارسي 3
6 - ادبيات فارسي 3
7 - زبان انگليسي 3
8 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
9 - قرآن و تعليمات ديني 3
10 - زيست شناسي 2 و آزمايشگاه

امتحانات نهايي  رشته رياضي فيزيک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهريور86
1 - حسابان
2 - عربي 3
3 - شيمي 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسي 3
7 - ادبيات فارسي 3
8 - زبان انگليسي 3
9 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي  رشته علوم تجربي-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهريور 86
1 - عربي 3
2 - شيمي 3
3 - رياضي 3
4 - زمين شناسي
5 - زبان فارسي 3
6 - ادبيات فارسي 3
7 - زبان انگليسي 3
8 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
9 - قرآن و تعليمات ديني 3
10 - زيست شناسي 2 و آزمايشگاه

امتحانات نهايي  رشته رياضي فيزيک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دي 86
1 - حسابان
2 - عربي 3
3 - شيمي 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسي 3
7 - ادبيات فارسي 3
8 - زبان انگليسي 3
9 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي  رشته علوم تجربي-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دي 86
1 - عربي 3
2 - شيمي 3
3 - رياضي 3
4 - زمين شناسي
5 - زبان فارسي 3
6 - ادبيات فارسي 3
7 - زبان انگليسي 3
8 - فيزيک 3 و آزمايشگاه
9 - قرآن و تعليمات ديني 3
10 - زيست شناسي 2 و آزمايشگاه

امتحانات نهايي رشته ادبيات و علوم انساني
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورخرداد86
1 - عربي 3
2 - جغرافيا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرايه هاي ادبي
5 - زبان انگليسي 3
6 - جامعه شناسي 2
7 - زبان فارسي تخصصي
8 - ادبيات فارسي تخصصي
9 - تاريخ ايران و جهان 2
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

امتحانات نهايي رشته ادبيات و علوم انساني
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورشهريور86
1 - عربي 3
2 - جغرافيا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرايه هاي ادبي
5 - زبان انگليسي 3
6 - جامعه شناسي 2
7 - زبان فارسي تخصصي
8 - ادبيات فارسي تخصصي
9 - تاريخ ايران و جهان 2
10 - قرآن و تعليمات ديني 3

 

 

 

 

 

دوره متوسطه ((فني و حرفه اي)( كانال رشد)

گروه تحصيلي

رشته تحصيلي

دروس

كشاورزي

ماشين هاي كشاورزي

آب و خاک و گياه

صنايع غذايي , امور دامي

صنايع غذايي

امور زراعي و باغي

ماشين هاي كشاورزي

دامپروري

 

هنر

كليه رشته ها

 مباني هنرهاي تجسمي

نقشه كشي معماري

ترسيم فني و نقشه کشي

گرافيك , صنايع دستي  , نقاشي

تاريخ هنر ايران

 
 

صنايع غذايي

عمليات ميکروبيولوژي

 
 

امور زراعي وباغي

آب خاک

 
 

صنايع دستي

آشنايي با صنايع دستي ايران

 
 

مديريت خانواده

روانشناسي رشد

بهداشت خانواده

تدارک و تهيه غذا

 
 

مكانيك خودرو

کارگاه مولد قدرت 1

 

 

 

دوره پيش دانشگاهي ( كانال رشد)

رشته

دروس

هنر

منابع کنکور هنر - طراحي

انسان فضا طراحي

سير هنر در تاريخ (1)

 کارگاه هنر 1 و 2

مباني هنرهاي تجسمي 1 و 2

هنر و ادبيات فارسي

 

رياضي

فيزيک 1 پيش دانشگاهي

فيزيک 2 پيش دانشگاهي

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات شيمي - پيش دانشگاهي

 

تجربي

تست هاي زيست شناسي

علوم زمين

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات شيمي - پيش دانشگاهي

 

علوم انساني

تاريخ شناسي پيش دانشگاهي

علوم اجتماعي - جامعه شناسي نظام جهاني

مجموعه سوالات پيش دانشگاهي

ادبيات فارسي 1( قافيه،عروض و نقد ادبي)

جغرافياي پيش دانشگاهي

 

عمومي

مجموعه تست زبان انگليسي دوره متوسطه

زبان و ادبيات فارسي - كنكور

مجموعه سوالات زبان انگليسي

عربي پيش دانشگاهي

زبان انگليسي 1 و 2 پيش دانشگاهي

گرامر زبان انگليسي

نمونه سوالات معارف اسلامي سال اول و دوم

منابع آزمون سراسري سال 1387 دانشگاه هاي دولتي

بينش اسلامي سال دوم به همراه نمونه سوالات

سوالات دين و زندگي پيش دانشگاهي - گاج

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:55  توسط علیرضا   | 

کل مطالب اول و دوم راهنمایی

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:4  توسط علیرضا   | 

کل مطالب سوم راهنمایی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر ۱۳۸۹ساعت 11:40  توسط علیرضا   | 

سلام دوباره

ببخشید سرم شلوغ بود فصل امتحانات بود ازاین پس با کلی مطالب داغ میام سراغتون منتظرم باشید

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم تیر ۱۳۸۹ساعت 11:30  توسط علیرضا   | 

مطالب قدیمی‌تر